Update COVID19 bezoekersregeling

/files/elisabeth/2020%2010%2009%20bezoekregeling.pdf

Sint-Truiden, 9 oktober 2020


UPDATE bezoekregeling corona


Beste bewoner, familie, bezoeker,


In Sint-Truiden blijven we niet gespaard van het coronavirus en ook hier gaan de cijfers pijlsnel naar omhoog!
Daarbij merken we spijtig genoeg op de camerabeelden en van medewerkers dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt van het dragen van een mondmasker. We hebben ook de indruk dat er tijdens het weekend ook geen vaste bezoekers binnen komen. Indien we jullie als bezoeker meer als twee keer moeten aanspreken over het niet volgen van deze maatregelen, dan zal spijtig genoeg de toegang worden ontzegd.
Wij zijn als team van medewerkers bezorgd: om onze bewoners en onszelf. Het laatste wat we willen is terug te komen in de situatie van een volledige lockdown!
Daarom zijn we genoodzaakt om onze bezoekregeling aan te passen.


Nieuwe bezoekafspraken:

- Maximum 3 vaste bezoekers, verplicht met mondmasker:

o Namen van de vaste bezoekers worden doorgegeven aan de afdeling en naar sarah.swinnen@integrozorg.eu
Abdij: inez.vanmanshoven@integrozorg.eu
Vest: eveline.schoofs@integrozorg.eu
Park: hilde.stippelmans@integrozorg.eu
o Deze worden ook geregistreerd aan het onthaal en u zal aangesproken worden indien men twijfelt


- 1 bezoeker per dag op de kamer:


o Maandag t.e.m. vrijdag tussen 10u30 en 18u30
o Zaterdag, zon- en feestdagen: tussen 13u en 17u
▪ Toegang is enkel mogelijk met badge
▪ Personeel zal de deur niet meer openen als je geen badge hebt, omdat zij niet altijd op de hoogte zijn wie de vaste bezoeker is
o Aanmelden aan de balie van de verpleegpost
o Verklaring op eer wordt steeds ingevuld.
o Beperk de duur van het bezoek op de kamer


- We herhalen om uw bezoek uit te stellen wanneer:


o U volgende symptomen vertoont: hoest, keelpijn, kortademigheid, gevoel van druk op de borstkas, smaak- en reukverlies, koorts,…
o U direct contact hebt gehad met een persoon in uw omgeving, met 1 of meerdere symptomen
o Iemand in uw directe omgeving wordt getest.


- Als bezoeker kom je NIET in de gemeenschappelijke zithoeken, gangen en andere bewonerskamers


- 1x/week familiebezoek thuis enkel en alleen bij de vaste bezoeker, mits volgende afspraken:


o De afspraak dient in overleg te gebeuren met de afdeling en het diensthoofd, moet vooraf afgesproken worden wanneer je de bewoner komt halen
o Tijdens de autorit draagt iedereen een mondmasker
o Indien ook andere mensen buiten de bubbel van de bewoner hier aanwezig zijn, wordt er een mondmasker gedragen
o Toepassen van een correcte handhygiëne


- Horecabezoek buiten het woonzorgcentrum is niet toegelaten.


- De babbelbox op weekdagen kan nog steeds gereserveerd worden.


Het loopt op dit ogenblik goed in onze ‘Home’ en laten we dit trachten te behouden. Daarom vragen we jullie om samen alle preventieve maatregelen te blijven naleven: beperkt sociale contacten, sociale afstand, dragen van een mondmasker, de handhygiëne,…
We willen iedereen bedanken die de maatregelen goed uitvoeren, durf de anderen ook aan te spreken als je opmerkt dat die geen mondmasker dragen. We hopen op jullie blijvende inzet te kunnen rekenen en jullie verantwoordelijkheid.
Deze bubbel van drie blijft van toepassing van 9/10/2020 tot en met 9/11/2020, conform de maatregelen van de federale overheid.
Namens onze bewoners en medewerkers dankjewel voor de fijne samenwerking!


Sarah

Recent nieuws
bezoekregeling

   

Lees meer